• Hotline (+81) 9039355898
Dưới đây là bảng giá dịch vụ mua hộ của chúng tôi. Xin quý khách lưu ý, giá này chưa bao gồm thuế và phí vận chuyển.
Tổng giá trị hàng hóa Giá dịch vụ
¥ 1 - ¥ 3,000 ¥ 599 (cố định)
¥ 3,001 - ¥ 7,000 ¥ 699 (cố định)
¥ 7,001 - ¥10,000 ¥ 799 (cố định)
¥ 10,001 - ¥ 50,000
5%
¥ 50,001 - ¥ 100,000 4%
> ¥ 100,001 3%