• Hotline (+81) 9039355898

Điều khoản - Điều kiện gửi hàng

Hàng gửi: hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện được gửi bằng vận đơn của HanaBee Logistics. Hàng gửi được bảo hiểm với giá trị hữu hạn. Trong trường hợp người gửi hàng yêu cầu có thể áp dụng mức bảo hiểm hàng hóa giá trị cao.

1. Thủ tục thông quan

Hanabee thay mặt người gửi hàng làm thủ tục xuất nhập khẩu và hải quan.

2. Từ chối hàng gửi: trong các trường hợp

a. Không kê khai hải quan (đối với những hàng hóa bắt buộc phải kê khai).
b. Hàng giả, hàng nhái, hàng phi pháp, động vật sống, tiền, đá và kim loại quý, vũ khí, chất nổ, ma túy và chất gây nghiện trái phép.
c. Hàng hóa độc hại, nguy hiểm nằm trong danh mục bị cấm hoặc hạn chế vận chuyển của IATA, ICAO hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
d. Các loại hàng hàng hóa HanaBee Logistics xem là không an toàn và bất hợp pháp.
e. Không bảo đảm quy cách bao bì, đóng gói.
f. Địa chỉ không chính xác.

3. Hàng gửi không chuyển được

Trường hợp hàng gửi bị hải quan và/hoặc người nhận từ chối, HanaBee Logistics sẽ gửi lại hàng gửi cho người gửi hàng bằng chi phí của người gửi hàng.

4. Kiểm tra hàng gửi

HanaBee Logistics có toàn quyền kiểm tra hàng gửi mà không cần thông báo.

5. Phí gửi hàng

Phí gửi hàng được tính trên trọng lượng và thể tích thực tế được cân và đo bởi HanaBee Logistics.

6. Trách nhiệm của HanaBee Logistics

HanaBee Logistics chỉ chịu trách nhiệm hạn chế đối với những tổn thất và thiệt hại tính bằng tiền trực tiếp đối với hàng gửi, không tính các lợi nhuận, thu nhập, lãi suất, cơ hội sinh lợi của hàng gửi kể cả trong trường hợp được thông báo trước.

7. Khiếu nại

HanaBee chỉ chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại gửi bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấp nhận hàng gửi. Sau thời hạn trên HanaBee sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

8. Bảo hiểm hàng gửi

Trường hợp Người gửi hàng có yêu cầu bằng văn bản, HanaBee Logistics có thể thu xếp bảo hiểm giá trị đối với tổn thất và thiệt hại đối với hàng gửi.

9. Các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của HanaBee Logistics

HanaBee Logistics không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất và thiệt hại phát sinh ngoài tầm kiểm soát của HanaBee Logistics: các khiếm khuyết liên quan đến đặc tính của Hàng gửi; sự vô trách nhiệm của người gửi hàng, người nhận hàng, bên thứ ba, hải quan hoặc quan chức công quyền; các lý do bất khả kháng: động đất, bão lụt, tai nạn, chiến tranh, cấm vận, bạo loạn, đình công.

10. Bảo đảm và trách nhiệm bồi thường của người gửi

Người gửi sẽ phải bồi thường thiệt hại do sai sót của người gửi do không tuân thủ những bảo đảm và cam kết dưới đây:
a. Mọi thông tin được cung cấp bởi người gửi là đầy đủ và chính xác.
b. Lô hàng được chấp nhận vận chuyển theo mục 2 trên đây.
c. Người gửi tuân thủ mọi luật lệ được áp dụng về hải quan, nhập khẩu, xuất khẩu, bảo vệ dữ liệu, các sắc lệnh, cấm vận và những luật lệ và qui định khác.
d. Người gửi nhận được mọi chấp thuận cần thiết liên quan đến thông tin cá nhân cung cấp cho HanaBee Logistics bao gồm thông tin của người nhận ( có thể được yêu cầu ) cho việc vận chuyển, thông quan và chuyển phát, ví dụ như: địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động.

11. Lộ trình

Người gửi đồng ý với tất cả các lộ trình bao gồm cả khả năng hàng gửi có thể được chuyên chở qua các điểm trung chuyển.

12. Luật điều chỉnh

Mọi tranh chấp phát sinh có liên quan đến những điều kiện và điều khoản trên sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Nhật Bản.
Gửi hàng đi ngay hôm nay